Fixy Web

 

 
  28.09.2021
 


Дневник

Тази опция предоставя възможност за водене на отделен дневник за всяко едно превозно средство в системата , събиране на информация за всяка дейност, която се извършва по автомобила, автоматично анализира и алармира за предстоящи или просрочени дейности.

За водене на отделен дневник за колите

 1. От работния екран на програмата Ви от панела за данни на автомобила и статуса избирате кола
 2. Натискате десния бутон на мишката, която Ви предлага няколко опции : проследи - обновява информацията, която изпращат устройствата ; съобщения- изпращане на съобщения до водача на превозното средство, при натискането на което на екрана Ви се показва прозорец с поле, където може да въведете текста на Вашето съобщение до водача на превозното средство; събитие - както меню Събитие и дневник.

 3. След което на екрани Ви се появява прозореца

Описание на основните панели и бутони на менюто

 1. Прозорец на вече извършените дейности
 2. Прозорец съдържащ информация за наближаващи (оцветени в жълто), настоящи (показани в бяло) или просрочени (оцветени в червено) дейности свързани с избраното превозно средство.
 3. Лента с филтър за отделните видове дейности: консумативи, сервиз, разходи и маршрути може да се определи кой тип дейности точно да Ви се показват в прозореца .Ако не е избран филтър, програмата ще Ви покаже абсолютно всички дейности свързани с избрания автомобил.
 4. Падащо меню за избор на автомобил
 5. Падащи менюта за избор на период
 6. Лента с филтър за предстоящи и просрочени дейности.

 • Въвеждане на дейности

Въвеждането на дейности за дадено превозно средство става чрзе следните бутони.

 1. Първия бутон за въвеждане на извършени консумативни дейности - гориво, дизел и т.н
 2. Втория бутон за въвеждане на извършени сервизни дейности - течност за чистачки , зимни/летни гуми и .н
 3. Третия бутон за въвеждане на извършени разходни дейности - гражданско отговорност, автокаско и т.н
 4. Четвъртия бутон служи за въвеждане на предстоящи дейности.

При натискането на някой от първите три бутона се отваря менюто за въвеждане на извършена дейност.

Дефиниране на дейности по кола

 1. От падащото меню "Дейност" избирате вече въведените или дефинираните дейности
 2. От падащото меню "Доставчик" избирате вече въведените или дефинираните доставчици
 3. От прозореца "Дата" въвеждате датата, при която е извършена дейноста
 4. В прозореца "Пробег" въвеждате пробега, при която е извършена дейноста
 5. В прозореца "Количество" въвеждате количеството за дейноста
 6. В прозореца "Единична цена " въвеждате цената за дейноста
 7. В процореца "Платено" въвеждате общо платената сума за дейноста
 8. В проореца "Забележка" може да въвеждате забележка към извършената дейност
 9. Натискате бутона "Запази"

Дефиниране на нова дейност

 • Избирате бутона в края на падащото меню"Дейност"
 • Появява се прозореца по-долу

 1. Въвеждате в полето "название" името на новата дейност
 2. От полето "символ" присвоявате символ към дейността
 3. От полето "тип на дейността" въвеждате тип на дейността
 4. Натискате бутона "Добави" и вече въведената дейност трябва да се появи в полето с списъка с вече въведените дейности

Дефиниране на нов доставчик

 • Избирате бутона в края на падащото меню"Доставчици"
 • Появява се прозореца по-долу

 1. Въвеждате в полето "название" името на новия доставчик
 2. В полето "забележка" може да въведете кратък коментар
 3. От полето под коментара въвеждате типа на услуги, които новия доставчик предлага ( примерно: сервиз, гориво)
 4. Натискате бутона "Добави" и вече новия доставчик трябва да се появи в полето с списъка с вече въведените доставчици
 • Въвеждане на напомняне за дадена дейност

Въвеждането на напомняне за превозно средство става чрез последния бутон( дясно).

При натискането на който се показва прозореца по долу.

От списъка с превозните средства маркирате автомобила за който искате да въведете напомняне за дадена дейност като кликнете в празната кутийка срещу желаното превозно средство, след което започвате да въвеждате останалите параметри. От полето за доставчици си избирате или създавате нов, след което избирате вида дейност от съответното поле. След въвеждането на доставчик и дейност, от полето за цикличноста на събитието, въвеждате неговите параметри, които могат да бъдат на определен период (седмица, месец, година), на определен пробег на автомобила, на определен период или пробег едновременно или за точно определена дата. От съседното поле в дясно въвеждате датата или пробега, при които настъпва събитието и определяте колко време предварително да ни напомни системата, че тази дейност предстои да се извърши. В полето "очаквани разходи" се въвеждат съответно разходи, които се очаква да бъдат направени за въпросното събитие. В полето забележка имате възможност за добавяне на някакъв коментар или забележка към даденото действие. След като са въведени всички параметри натискате бутона за запис и напомнянето е вече активно.