Fixy Web

 

 
  28.09.2021
 


Меню Събития

Избор на меню "Събития" Ви предлага опция да се асоциира към всеки обект включен в програмата различен тип събитие : превишена скорост, в регион в определен период от време, извън регион в определен период от време и паник бутон, изпращане/получаване на съобщение при наличие на дисплей за двупосочна връзка с обекта. В последствие програмата отчита и алармира потребителя при настъпване на някое от зададените събития.

За да закачите събитие към колите може да изпозвате няколко варианта

 1. Избирате меню "Събития"
 2. От работния екран на програмата Ви от панела за данни на автомобила и статуса избирата колата и натискате десния бутон на мишката, която Ви предлага няколко опции : проследи - обновява информацията, която изпращат устройствата ; съобщения- изпращане на съобщения до водача на превозното средство, при натискането на което на екрана Ви се показва прозорец с поле, където можете да въведете текста на Вашето съобщение до водача на превозното средство; събитие - прикрепване на събитие към кола.

Дефиниране на събитие

 1. Трябва да прикрепите избраното от Вас събитие към регистрационния номер на превозното средство. За целта в празното квадратче пред регистрационния номер на превозното средство стъпвате с левия бутон на мишката и маркирате . Ако искате избраното събитие да бъде активно за всички превозни средства натиснете празното квадратче над регистрационните номера на превозните средства "Маркирай всички".
 2. След като сте решили дали ще въведете събитие за всички или за избран автомобил погледнете в десния панел на прозореца "Събития". Там са изброени всички събития, които можете да прикрепяте към превозните средства: Превишена скорост ; В региона в определен период от време ; Извън региона в определ период от време ; Спрял на обект на група ;Рязко спиране ; рязко ускорение. Събитията се въвеждат предварително от системните администратори на фирма Джи Пи Ес Контрол АД, те са точно определени и не могат да се променят от клиентите. Можете да променяте параметрите на събитията в програмата.
 3. С левия бутон на мишката стъпете върху избраното събитие от панела с изброените събития.

"Превишена скорост"

 1. Първо трябва в празното квадратче пред регистрационния номер на превозното средство да натиснете с левия бутон на мишката
 2. Най- отдолу на прозореца "Събития " натиснете бутона "Напред", програмата ще Ви отвори следващия прозорец за настройка на параметрите на това събитие

От стрелките нагоре и надолу можете да въведете желаната скорост, при която програмата да Ви уведомява, че настъпило събитието.В полето "Запиши като" трябва да въведете име на събитието , което ще Ви се покаже после в панела събития. След като въведете име натиснете бутона "Запази". Програмата Ви връща в основния прозорец със събитията, което означава, че въведените от Вас параметри са правилни. Ако няма да прикрепяте и други събития към превозните средства натиснете бутона "Изход" . Програмата Ви връща в основния работен прозорец за проследяване на превозните средства в реално време. Когато от панела със статус на колите изберете регистрационния номер на автомобила с прикрепеното преди малко събитие, под картата на програмата ще Ви се отвори допълнителен прозорец "Събития".

В панела "Събития" ще наблюдавате в реално време дали настъпват избраните събития. Ако по време на движението на превозното средство програмата отбележи събитие, символа триъгълник ще се покаже пред колата в панела със статуса на колите както и пред името на събитието ще се оцвети в червен цвят.Например ако сте задали като събитие движението на превозното средство с над 90км\ч., когато водача надвиши тази скорост в панела "Събития" ще ви се появи триъгълник с червен цвят, когато обаче превозното средство започне да се движи със скорост по-малка от 90км\ч., триъгълника пред името на събитието в панела "Събития" отново ще стане в сив цвят. За да проверите дали е превишавана скоростта от водачите и колко често се случва превишаването, можете да използвате справката , която програмата Ви генерира автоматично..

"В регион в определено време" и "Извън регион в определено време"

 1. Първо трябва в празното квадратче пред регистрационния номер на превозното средство да натиснете с левия бутон на мишката
 2. Най- отдолу на прозореца "Събития " натиснете бутона "Напред", програмата ще Ви отвори следващия прозорец за настройка на параметрите на това събитие

Събитията "В регион в определено време" и "Извън регион в определено време" се използват от потребителите без да е необходимо да се вграждат допълнителни устройства в превозните средства. За да използвате събитията "В регион в определено време" и / или "Извън регион в определено време" първо трябва да сте създали регион на движение на превозното средство. Създаване на региони . След като имате желания регион за движение на превозното средство от работните менюта изберете меню с надпис "Събития", ще Ви се отвори познатия вече прозорец, където трябва да решите събитието "В регион в определено време" и / или "Извън регион в определено време", за едно превозно средство ли ще бъде прикрепено за няколко. За да изберете към кое превозно средство ще бъде прикрепено събитието "В регион в определено време" и / или "Извън регион в определено време" в празното квадратче пред регистрационния номер на превозното средство в левия панел на прозореца "Събития" натиснете с левия бутон на мишката. След това от десния панел изберете събитието с име "В регион в определено време" и / или "Извън регион в определено време" и го натиснете с левия бутон на мишката (ще Ви се оцвети в син цвят името на събитието).

От панела "Регион" от първото поле с стрелка избирате името на региона за движение на превозното средство , от второто поле избирате групата на желания от Вас регион. След това трябва да въведете периода, за които е активно събитието. В първия прозорец трябва да въведете дата и час, от които да се активира събитието. След като въведете дата и час за начало в "До дата", трябва да въведете дата и час на отмяна на събитието. Следващото, което трябва да въведете е разстоянието, което ще се счита за допустимо отклонение от зададения регион и запишете името в полете "Запиши като". Натиснете бутона "Запази", с което искате да Ви се показва това събитие в допълнителния панел "Събития" под картата на програмата. Ако искате да зададете регион, в който движението на превозното средство до бъде отразено като събитие използвайте събитието "В регион в определено време".

Ако искате да премахнете някое от закачените събития направете следното: Първо от панела със статус на колите изберете регистрационния номер на превозното средство. В допълнителните панели под картата на програмата ще Ви се покажат всички събития прикрепени до момента на избраното от Вас превозно средство. Намерете събитието, което искате да деактивирате и с ДЕСНИЯ бутон на мишката го натиснете . Появява Ви се бутон "Информация" . След, като натиснете бутона "Информация" ще Ви се покаже прозореца.

За да деактивирате събитието в квадратчето пред регистрационния номер на превозното средство натиснете с левия бутон на мишката и след това натискате събитието, което искате да деактивирата в централния панел на отворения прозорец. И накрая натискате бутона "Запази".Ако натиснете бутона "Изход", програмата ще Ви върне обратно в прозореца за прикрепяне на събития към превозните средства.

"Събития от датчик"

 1. Първо трябва в празното квадратче пред регистрационния номер на превозното средство да натиснете с левия бутон на мишката
 2. Най- отдолу на прозореца "Събития " натиснете бутона "Напред", програмата ще Ви отвори следващия прозорец за настройка на параметрите на това събитие

Този вид събития се използват на технически мониторинг в реално време на превозните средства . Събития от температурни датчици за външна температура, температура на хладилни агрегати или датчици за работата на двигателя (резервоар,обороти, температура, налягане на масло, напрежение) и т.н.

От падация списък "Датчик" избирате съответния датчик. Ако този списък е празен моля обърнете се към фирма "Джи Пи Ес Контрол" АД. След което от секцията "условието" зададете условие, при което ще се активира събитието от този датчки. Например : при условие "=" на 50 празен резервоар и натискате бутона "Запази" . Ако няма да прикрепяте и други събития към превозните средства натиснете бутона "Изход". Програмата Ви връща в основния работен прозорец за проследяване на превозните средства в реално време. Когато от панела със статус на колите изберете регистрационния номер на автомобила с прикрепеното преди малко събитие от датчки , под картата на програмата ще Ви се отвори допълнителен прозорец "Датчици".

"Спрял на обект от група"

 1. Първо трябва в празното квадратче пред регистрационния номер на превозното средство да натиснете с левия бутон на мишката
 2. Най- отдолу на прозореца "Събития " натиснете бутона "Напред", програмата ще Ви отвори следващия прозорец за настройка на параметрите на това събитие

Това събитие се активира когата някои от колите е спрял на обекта на някой от групите. За да въведете такова събитие от падащия списък "Група обекти" избирате името на региона, след което трябва да въведете и допустимо отклонение в метри, което да се счита за спиране на превозното средство в избрания от Вас регион. Може да задете и команди при които това събитие да се активира и деактивира и най накрая му задавате име и натискате бутона "Запази".

Събитията разко ускорение и рязко спиране се въвеждат по аналогичен начина както при събитие "Превишена скорост"