Fixy Web

 

 
  28.09.2021
 


Меню Региони

Избор на меню "Региони" Ви предлага опция за въвеждане на региони в програмата, които могат да бъдат от различен тип - полигон, линия и точка. Регионите се изчертават върху карти и позволяват на потребителя да следи движението на обекта в/извън зададените региони. Потребителят може да дефинира за всеки регион име, цвят, контур и пълнеж /ако региона е полигон/ за улеснение в работата му.

За да създадете регион за движение на превозното средство

  • Трябва да създаде име на групата

В празното поле след надписа "Име на групата" въведете избрано от Вас име, след това натиснете бутона "Въведи".Името на групата от региони ще Ви се покаже в горния ляв ъгъл на прозореца "Региони".

  • Започвате с очертаването на регион, обект (точка) или линия.

Натискате с левия бутон на мишката върху ново създадения регион, след това използвайте лентата с инструменти, която е най-отдолу в прозореца с "Региони".

  1. първия бутон от лентата с инструменти е за очертаване на точка (обект) върху картата;
  2. втория бутон от лентата е за очертаване на прави линии;
  3. третия бутон от лентата с инструменти е за чертаене на регион;
  4. четвъртия бутон е за промяна на вече създаден регион, линия или точка;
  5. последният бутон от лентата с инструменти за чертане е за добавяне на точки към съществуващи региони (полигони);

Създаване на точки(обекти)

За да нанесете точка или обект натиснете бутона с точката, след което програмата ще Ви отвори диалогов прозорец с : "Въведи име на фигурата". След въвеждане име на фигурата, избирате място върху картата и щраквате с левия бутон на мишката, при което на картата се появява точката или обекта. Колкото пъти позиционирате с мишката върху картата, толкова пъти програмата ще Ви създава точки (обекти).

Ако искате точката (обекта) да Ви бъде с по-голям радиус можете да използвате стрелките нагоре/надолу в панела "Контур".

След като сте създали необходимите точки (обекти) трябва да натиснете бутона за запис на информация последните два бутона.

Създавене на линия

За да начертаете линия върху картата натиснете бутона с линията, след което програмата ще Ви отвори диалогов прозорец с : "Въведи име на фигурата". След въвеждане име на фигурата, изберете къде да бъде началната точка на линията Ви върху картата и стъпвате там с левия бутон на мишката и на картата ще видите началото на линията и края. Колкото пъти стъпите с левия бутон на мишката върху картата толкова линии ще очертаете. След като сте приключили с начертаването на линията натиснете бутона за запис на информация последните два бутона.

Създавене на регион

За да начертаете регион натиснете бутона с региона, след което програмата ще Ви отвори диалогов прозорец с : "Въведи име на фигурата". След въвеждане име на фигурата, изберете върху картата начало на региона и натиснете с левия бутон на мишката стъпвайте върху картата многократно, докато се получи желания от Вас регион. След като сте приключили с начертаването на региона натиснете бутона за запис на информация последните два бутона.

ВНИМАНИЕ : Тъй като програмата е за проследяване в реално време създадените региони, също като точките и линиите, не могат да се изтриват.

Можете да промените периметъра на създадения регион като натиснете бутона "Селектиране"(четвъртия бутон от лентата за инструменти), след това с левия бутон на мишката издърпайте точките от региона в желаната от Вас посока. След като сте направили промени натиснете бутона за запис.

Последният бутон от лентата с инструменти е за добавяне на точки към съществуващи региони (полигони) -натиснете бутона, след което на избраното от Вас място в съществуващия регион, ще се появи още една точка (обект). След като въведете необходимия брои точки (обекти) в региона натиснете бутона запис.

За по - лесно разпознаване можете да оцветите регионите, точките и линиите в отделни цветове, за целта използвайте панелите "Четка" и "Контур".