Fixy Web

 

 
  28.09.2021
 


Меню Групи

Избор на меню "Групи" Ви предлага опция за визуализация на въведените автомобили в различните групи и подгрупи. В зависимост от спецификата в дейността на потребителя, може да зададе за всеки автомобил в коя група или подгрупа да участва. За да Ви се визуализира дадена група Вие трябва да сте я въвели предварително в менюто "Данни" .За да визуализирате превозните средства на създадена от вас група трябва с левия бутон на мишката да натиснете два пъти върху избраната група. Тогава в прозореца "Групи" ще видите следното.

Ако имената на въведените групи са оцветени в сиво, това означава, че в момента се зарежда информацията за избраната от Вас група. След като се зареди най-отгоре в панела статус на автомобилите ще видите името на групата и превозни средства за тази група ще се визуализират върху картата.