Fixy Web

 

 
  28.09.2021
 


Меню File

Избора на меню "File" Ви предлага две опции:

1. Подменю "Настройки"

Визуализация

Tази опция Ви дава възможност да промените настройките за визуализация в панела с текущото състояние на автомобилите и да изберете кои колони да се показват.

Промяна на колоните в панела с регистрационните номера на автомобилите става като активирате или деактивирате празните квадратчета, които желаете да се показват или не в панела с текущата информация за колите. При деактивиране на квадратчето "модел" в панела с текущата информация за автопарка се скрива колоната за модела на автомобила .

Настройки справка

Тази опция Ви дава възможност в пътния лист генериран от програмата да се показва регистрационния или инвентарния номер на превозното средство.

При избор на регитрационен номер програмата Ви ще извежда съобщението: "В справките ще се визуализира "Регистрационния номер" на автомобила! Ще запазате ли направените промени?". При потвръждения с бутона "Запази" на пътния лист се показва:

При избор на инвентарен номер програмата Ви ще извежда съобщението :"В справките ще се визуализира "Инвентарния номер"на автомобила! Ще запазате ли направените промени?".

При потвръждения с бутона "Запази" на пътния лист се показва:

2. Подменю "Изход" - избор на подменюто Ви дава възможност за изход от системата