Fixy Web

 

 
  28.09.2021
 


Вход към системата

Преди да постъпите към "Вход" на системата, трябва да настроите сървъра с който искате да работите. От диалоговия прозорец "Настройки" избирате "Име на сървъра" и натискате бутано "Потвърди". Тази опция се изпълнява еднократно. Ако в падащия прозорец Вашия сървър го няма, моля обадете се на системния Ви администратор

Потребител и Парола

Потребителското име и парола са предварително дефинирани от системния Ви администратор. След като Ви бъдат предоставени потребителско име и парола, идентифицирате се в прозореца и натискате "Потвърди". Всички потребители и пароли се изписват на латиница


При правилно оторизиране на потребител и парола на екрана ще видите

Ако потрибителското Ви име и парола е правилно на екрана ще видите съобщение "Неуспешен вход"

След успешно зареждане на групите и колите се показва прозорец, който Ви дава възможност да изберете информацията за колите на избраната от Вас група.